QMS: Phần mềm Quản lý chất lượng bệnh viện

Phần mềm sẵn sàng triển khai cho các bệnh viện

Đang hiển thị 1/20 trong 87 phần mềm.
1

Dr5-5S: Phần mềm triển khai Kaizen 5S

Tiêu chí: A3.2. Người bệnh được khám và điều trị trong khoa, phòng gọn gàng, ngăn nắp
Ngay cả khi bệnh viện triển khai 5S rất tốt, thì vấn đề duy trì vẫn là một thách thức không nhỏ. 5S không khó khăn cho từng cá nhân áp dụng, nhưng không dễ để cho các nhà quản lý áp dụng triệt để tại bệnh viện.
Triển khai và duy trì 5S tại một cơ sở cần đi ngược lại từ S5 về S1?

* S5-Sustan:...xem thêm

2

Dr5-ACT: Hospital Report Card Act

3

Dr5-Ambulance: Quản lý hoạt động xe cứu thương

Những năm gần đây, một số tai nạn xẩy ra với xe cứu thương ngay cả khi có người bệnh trên xe. Tai nạn khiến thiệt hại lớn về người và tài sản. Không chỉ có người bệnh, chính nhân viên y tế cũng không hề an toàn.

Qua phân tích các tai nạn, ngoài các điều kiện khách quan một phần không nhỏ liên quan đến tình trạng xe, điều kiện sức khỏe và ý thức của chính tài xế lái xe cứu thương. Làm cách nào để giảm thiểu tai nạn xẩy ra?

4

Dr5-ASK: Quản lý chất lượng nhân lực nhân viên theo khung năng lực

"Phần mềm cốt lõi của phòng đào tạo: đào tạo, chỉ đạo tuyến, thuê chuyên gia, bệnh viện vệ tinh, 1816
Nền tảng khoa học xây dựng là quản lý nhân sự theo khung năng lực với các khái niệm: competency, competency framework, competency profiles, competency dictionary, competency test
(Khó khăn và hạn chế nhất là con người thì chỉ có Competency mới giải quyết được)"

5

Dr5-ATPT: Triển khai duy trì Bộ tiêu chí an toàn phẫu thuật

6

Dr5-BKATPT: Phần mềm triển khai bảng kiểm an toàn phẫu thuật

7

Dr5-Booking: Hẹn khám bệnh

8

Dr5-Brand: Bộ nhận dạng thương hiệu

9

Dr5-Breathe: Quản lý và An toàn sử dụng máy thở

Tiêu chí: 18. Có số liệu thống kê về số lượt sử dụng máy thở.

Bệnh viện bạn thống kê số lượt dùng mày thở thế nào?

Việc vận hành máy thở từ lúc cài đặt đến lúc ngưng sử dụng có đảm bảo? Có cơ chế nào kiểm soát?

10

Dr5-Calendar: Lịch công tác

Tất cả các loại lịch, từ cá nhân, nhóm, khoa phòng, bệnh viện sẽ đưa vào đây. Tùy vai trò nào mà sẽ thấy lịch tương ứng

11

Dr5-Checklist: Bảng kiểm tuân thủ

12

Dr5-Clinic: Quản lý phòng khám

13

Dr5-CM: Quản lý bảo trì sửa chữa

14

Dr5-CNTT: Triển khai và duy trì Bộ tiêu chí ứng dụng Công nghệ thông tin

15

Dr5-CRM: Chăm sóc khách hàng

16

Dr5-Drop: An toàn đề phòng vật rơi

17

Dr5-Drug: Thông tin thuốc

18

Dr5-EQ: Quản lý thiết bị y tế

Theo thông tư của MOH và hướng dẫn của WHO. Giao quản lý và sử dụng về từng cá nhân cụ thể

19

Dr5-eSafe: An toàn điện

20

Dr5-FACI: Quản lý cơ sở hạ tầng

Chỉ bệnh viện đã đăng ký/đang sử dụng mới vào được phần mềm tương ứng để xem hướng dẫn và cách triển khai.

Phần mềm có thể được triển khai riêng rẽ hoặc triển khai đồng bộ như các modules, cũng có thể tương tác với các phần mềm hiện có của bệnh viện.