MỤC LỤC CỦA BẠN

Dr5-NCKH: Quản lý nguyên cứu khoa học

1. Bám sát Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện:

Thực hiện các tiêu chí trong Chương 10. Nguyên cứu khoa học

Hỗ trợ tối đa các tiểu mục mức 4, 5 của các tiêu chí.

Có danh sách các đề tài tham khảo dựa trên Bộ tiêu chí chất lượng

2. Hỗ trợ người nghiên cứu

Có biểu mẫu để viết đề cương nghiên cứu khoa học trực tiếp. Trong mẫu có ghi chú hướng dẫn cách viết.

Hỗ trợ bệnh viện tạo (các) biểu mẫu riêng cho bệnh viên.

3. Hỗ trợ người quản lý

Bộ phận phụ trách nghiên cứu khoa học có thể:

Sections: Hướng dẫn
Request group membership

QHSE: Phần mềm Chất lượng, Sức khỏe, An toàn, Môi trường

Chỉ công ty đã đăng ký/đang sử dụng mới vào được phần mềm tương ứng để xem hướng dẫn và cách triển khai.

Các phần mềm tại đây được dành riêng cho đối tượng công ty, nhà máy, xí nghiệp. Bạn có thể tham khảo một số phần mềm khác cần thiết cho công ty trong danh sách phần mềm dành cho bệnh viện. Bệnh viện như một xã hội thu nhỏ, có đầy đủ các lĩnh vực và các mối quan tâm của hầu hết công ty.

Request group membership

QMS: Phần mềm Quản lý chất lượng bệnh viện

Chỉ bệnh viện đã đăng ký/đang sử dụng mới vào được phần mềm tương ứng để xem hướng dẫn và cách triển khai.

Phần mềm có thể được triển khai riêng rẽ hoặc triển khai đồng bộ như các modules, cũng có thể tương tác với các phần mềm hiện có của bệnh viện.

Sections: Vấn đề chung
Request group membership