QMS: Phần mềm Quản lý chất lượng bệnh viện

Phần mềm sẵn sàng triển khai cho các bệnh viện

Đang hiển thị 21/40 trong 87 phần mềm.
21

Dr5-Fall: An toàn té nghã

22

Dr5-Family: Quản lý sức khỏe gia đình

23

Dr5-FB: Hệ thống phản hồi người bệnh và nhân vien

24

Dr5-Fire: An toàn phòng chống cháy nổ

25

Dr5-Gantt: Phần mềm Quản lý công việc, dự án

26

Dr5-Handover: Giao ca trong bệnh viện

Tiêu chí: A1.4. Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời, Tiêu chí: 13. Làm việc theo chế độ ca kíp ở tối thiểu các khoa/đơn nguyên: hồi sức cấp cứu, chống độc, điều trị tích cực, sơ sinh, phẫu thuật - gây mê hồi sức (không áp dụng mục này nếu bệnh viện không có các khoa/đơn nguyên trên).

Bệnh viện luôn hoạt động, nhiều khoa ban đêm cần tăng cường nguồn lực hơn ban ngày. Không chỉ có bộ phận lâm sàng, cận lâm sàng, nhiều bộ phận khác cũng luôn cần bàn giao các đầu việc cũng như tài sản. Hoạt động bàn giao không hiệu quả sẽ dẫn đến những hậu quả không lường được cho bệnh viện. Đâu là keyword cho một hệ thống quản trị bệnh viện, trong đó hoạt động bàn giao, giao ca đã được đảm bảo chất lượng?

* Bạn đã nghe về ISBAR? - Có chứ --> Chúc mừng bệnh viện của ...xem thêm

27

Dr5-Hcheck: Khám sức khỏe

28

Dr5-Help: Hỗ trợ người bệnh trực tuyến

29

Dr5-HR: Quản lý nhân sự

Lý lịch, bằng cấp, bảng lương, lịch công tác, ...

30

Dr5-ICD: Tập huấn ICD

31

Dr5-IDEA: Ghi nhận ý kiến

32

Dr5-Intranet: Mạng nội bộ bệnh viện

33

Dr5-ISO15189: Triển khai và duy trì ISO15189

34

Dr5-ISO31000: ISO Quản lý rủi do

35

Dr5-ISO41000: Phần mềm quản lý, duy trì ISO41000

36

Dr5-ISO9001: Triển khai và duy trì ISO9001

37

Dr5-JCI: Triển khai và duy trì JCI

38

Dr5-JCV: Triển khai và duy trì Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam

"Tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế, ISO, JCI, Xanh sạch đẹp, an toàn bệnh viện, đổi mới phong cách thái độ phục vụ.
1. Phần mềm nhập số liệu và đăng tải các bằng chứng minh họa cho các mức chất lượng của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam.
2. Giám đốc và nhân viên có thể theo dõi trên điện thoại thông minh, máy tính và cập nhật thực trạng chất lượng hàng ngày.
3. Được tham gia các diễn đàn dành cho các chuyên viên phòng QLCL cả nước.
4. Tham khảo được cách làm của 1 bệnh viện...xem thêm

39

Dr5-Kiosk: Kiosk đăng ký khám bệnh

40

Dr5-KPI: Chỉ số hoạt động

Chỉ bệnh viện đã đăng ký/đang sử dụng mới vào được phần mềm tương ứng để xem hướng dẫn và cách triển khai.

Phần mềm có thể được triển khai riêng rẽ hoặc triển khai đồng bộ như các modules, cũng có thể tương tác với các phần mềm hiện có của bệnh viện.