QHSE: Phần mềm Chất lượng, Sức khỏe, An toàn, Môi trường

Phần mềm sẵn sàng triển khai cho các công ty

Đang hiển thị 1/2 trong 2 phần mềm.
1

QHSE-Health: Quản lý sức khỏe nhân viên

2

QHSE-Triage19: Khai báo, phân loại Covid19 người bệnh đến viện

Đối với công ty có khách vãng lai/đối tác nhiều, việc khai báo sức khỏe là cần thiết để phòng chống dịch hiệu quả.

Sau khi khai báo, thông tin sẽ được tự động phân tích và đánh giá nguy cơ. Điều này đảm thống nhất trong việc đánh giá và thuận tiện cho mọi người. Vì không phải ai cũng có thể nhớ đầy đủ khuyến cáo của Bộ Y tế.

Khách đến công ...xem thêm

Chỉ công ty đã đăng ký/đang sử dụng mới vào được phần mềm tương ứng để xem hướng dẫn và cách triển khai.

Các phần mềm tại đây được dành riêng cho đối tượng công ty, nhà máy, xí nghiệp. Bạn có thể tham khảo một số phần mềm khác cần thiết cho công ty trong danh sách phần mềm dành cho bệnh viện. Bệnh viện như một xã hội thu nhỏ, có đầy đủ các lĩnh vực và các mối quan tâm của hầu hết công ty.