Vấn đề chung

Mỗi yêu cầu trong trang dự án được tạo theo hướng dẫn 21/HD-Dr5: Gửi yêu cầu cho Dr5 sẽ cần được trả lời và quản lý tiến độ chặt chẽ. Việc không đảm bảo tiến độ cũng như không phản hồi sẽ là căn cứ để phân tích nguyên nhân chậm tiến độ để cải tiến công việc tốt hơn.

Bước 1: Vào trang quản lý công việc

Tương tự như các Bước 1, Bước 2, Bước 3 tại 21/HD-Dr5: Gửi yêu cầu cho Dr5

Bước 2: Tìm đến…

more…

70/HD-Dr5: Quy trình triển khai phần mềm QLCL&ATNB

 

Quy trình phối hợp giữa Bệnh viện và Dr5 để cùng triển khai.

Bước 1 và 2. Đề xuất sử dụng và Duyệt

Cán bộ phụ trách QLCL làm tờ trình (theo mẫu bệnh viện) để Ban lãnh đạo bệnh viện (Đại diện đơn vị) phê duyệt

Bước 3. Đăng ký sử dụng 

36/HD-Dr5: Cấu hình phần mềm Dr5

 

Dr5 đã cài phần mềm cho bệnh viện, đã tạo danh sách tài khoản theo danh sách khoa phòng và nhân viên mà bệnh viện gửi. Giờ bạn có thể cài đặt phần mềm để bắt đầu sử dụng.

Dùng tài khoản admin Dr5 đã gửi riêng cho bạn để làm việc. (Thường là tài khoản kết thúc là .qlcl)

Bước 1. Đặt mật khẩu cho các tài khoản mà Dr5 đã tạo

5/HD-Dr5: Thay đổi thông tin tài khoản của nhân viên

Muốn thêm tài khoản mới: …

more…

23/HD-Dr5: Phối hợp triển khai phần mềm Dr5

 

Quy trình triển khai phần mềm xem lưu đồ đính kèm.

Bước 1: Liên hệ Dr5 để trình bày, giới thiệu về các phần mềm

Bước 2: Ký biên bản ghi nhớ, thỏa thuận triển khai

Bước 3: Cung cấp dữ liệu cho Dr5 để cấu hình phần mềm

Bước 4: Cài đặt phần mềm

Bước 5: Bàn giao phần mềm và các tài liệu hướng dẫn

Bước 6: Thí điểm sử dụng phần mềm

Bước 7: Nghiệm thu phần mềm

Bước 8: Thanh lý hợp đồng

10/HD-Dr5: Liên hệ Dr5

 

Trước khi liên hệ, vui lòng đảm bảo bạn đã xem hướng dẫn trước khi làm.

Trình tự liên hệ để nhận hỗ trợ như sau:

Bước 1: Xem lại hướng dẫn

   - Khi có thắc mắc, hãy xem lại hướng dẫn, xem các câu hỏi/trả lời bên dưới mỗi hướng dẫn.

Bước 2: Viết câu hỏi

   - Chỉ viết câu hỏi mới khi không tìm thấy câu trả lời.

   - Khi muốn hỏi, vui lòng hỏi ngay tại nội dung hướng dẫn liên quan.

Bước 3: Hãy gọi điện ngay cho Dr5

Đừng ngại gọi ngay cho Dr5 khi cần thiết 0937664443!

Lưu ý: khi bạn viết…

more…

9/HD-Dr5: Địa chỉ các phần mềm

 

Trừ khi được cấp địa chỉ truy cập riêng, các địa chỉ sau đây mặc định cho các phần mềm mà Dr5 cung cấp. Trong trường hợp không truy cập được bằng địa chỉ riêng, bạn cũng có thể truy cập thông qua địa chỉ mặc định cả Dr5. Đây cũng có thể được xem như phương án dự phòng khi máy chủ của viện gặp sự cố.

STTPHẦN MỀMĐỊA CHỈ MẶC ĐỊNHGHI CHÚ
1Dr5-Standard: Quản lý tiêu chí chất lượnghttp://tieuchuan.dr5.vn
more…

21/HD-Dr5: Gửi yêu cầu cho Dr5

 

Thay vì viết email, mọi yêu cầu được khuyến cáo gửi trực tiếp vào trang quản lý công việc của dự án.

Bước 1: Vào trang Dr5-Support

Địa chỉ của trang hỗ trợ là http://dr5.vn

Làm theo hướng dẫn tại đây 14/HD-Dr5: Đăng nhập vào phần mềm

Bước 2: Vào trang dự án của đơn vị mình

Các làm tương tự Bước 1 đến Bước 2 của …

more…

Triển khai QLCL&ATNB quan trọng nhất không phải là phần mềm mà là kiến thức và tích cực triển khai trên thực tế. Để triển khai hiệu quả hoạt động này. Dr5 khuyến cáo bạn nên đọc các tài liệu dưới đây:

(Đang cập nhật)

18/HD-Dr5: In tài liệu, hồ sơ đang xem

 

Bước 1: Vào trang in

Cách 1: nhấn tổ hợp phím Ctrl + p

Cách 2: dùng chuột vào menu của trình duyệt và tìm đến lệnh in để click vào.

Bước 2: Chọn chế độ in

Bạn có thể chọn in ra máy in hoặc in ra file pdf (lưu dưới dạng pdf). Bạn cũng có thể có các tùy chọn: lề, footer và header, background, mầu sắc tùy vào cấu hình của máy tính và trình duyệt.

Bước 3: In

Click nút "In" hoặc "Print" khi đã lựa chọn xong.

Nếu chọn chế độ in ra pdf, sẽ có thêm bước chọn nơi lưu file pdf…

more…

14/HD-Dr5: Đăng nhập vào phần mềm

 

Bước 1: Truy cập vào phần mềm cần làm việc

Địa chỉ phần mềm được cấp bởi bệnh viện. Các địa chỉ mặc định xem tại đây 9/HD-Dr5: Địa chỉ các phần mềm

Bước 2: Vào trang đăng nhập

- Click vào nút "Đăng nhập" ở góc trên phải

- Đăng nhập bằng tài khoản mà bạn được cấp

Hình minh họa bạn đã vào được phần mềm.

Đảm bảo bạn đã có tài khoản của các quản lý khoa phòng và đã có khoa phòng đó

- Thường Dr5 đã tạo hàng loạt tài khoản của toàn bộ bệnh viện theo danh sách được cung cấp khi bắt đầu triển khai phần mềm. Tìm tài khoản theo 2/HD-Dr5: Tìm tài khoản muốn xem, sửa. Nếu tìm không thấy tài khoản, hãy tạo tài khoản mới theo 6/HD-Dr5: Thêm, tạo mới tài khoản

- Đảm bảo bạn đã vào khoa phòng cần…

more…

3/HD-Dr5: Vào khoa phòng cần làm việc

 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

Địa chỉ (URL) phần mềm có thể thay đổi tùy theo bệnh viện của bạn, do Dr5 cung cấp. Danh sách mặc định các địa chỉ tại đây 9/HD-Dr5: Địa chỉ các phần mềm

Ví dụ địa chỉ phần mềm http://star.dr5.vn là địa chỉ của phần mềm Dr5-STAR: Báo cáo và phân tích sự cố Y khoa

Bước 2: Vào bệnh viện

Hình minh họa rằng đã vào 1 bệnh viện thành công

Bước 3: Vào khoa…

more…

1/HD-Dr5: Thay đổi thông tin tài khoản của nhân viên

 

Vào website dr5.vn và đăng nhập bằng tài khoản bạn được cung cấp.). Nếu có khó khăn trong đăng nhập có thể xem 14/HD-Dr5: Đăng nhập vào phần mềm).

Bước 1. Vào "All Groups..." để tìm danh sách bệnh viện

Click vào biểu tượng menu góc trên trái, sau đó click vào "All groups..."

Bước 2. Tìm nhân viên/tài khoản cần xem/sửa

Click vào tài khảon --> "Trang tổng hợp" để vào tài khoản cụ thể

Trong trang của tài khoản cụ thể có thể có…

more…

8/HD-Dr5: Tạo khoa phòng mới

 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

Địa chỉ (URL) phần mềm có thể thay đổi tùy theo bệnh viện của bạn, do Dr5 cung cấp. Danh sách mặc định các địa chỉ tại đây 9/HD-Dr5: Địa chỉ các phần mềm

Ví dụ địa chỉ phần mềm http://star.dr5.vn là địa chỉ của phần mềm Dr5-STAR: Báo cáo và phân tích sự cố Y khoa

Bước 2: Vào bệnh viện

Hình minh họa rằng đã vào 1 bệnh viện thành công

Bước 3: Vào…

more…

Trước khi thực hiện, bạn cần vào khoa phòng muốn sửa trên phần mềm theo 3/HD-Dr5: Vào khoa phòng cần làm việc

Hình minh họa bạn đã vào khoa phòng cần làm việc, cần sửa

Bước 1: Vào trang sửa khoa phòng

Click vào nút hình trang giấy góc dưới phải, sau đí click "Edit" hoặc "Sửa" để vào trang sửa khoa phòng.

Bước 2: Sửa và lưu

Sửa các thông tin cần thiết và lưu lại. Cần có thông báo đã lưu thành công.

more…

6/HD-Dr5: Thêm, tạo mới tài khoản

 

Vào website dr5.vn và đăng nhập bằng tài khoản bạn được cung cấp.). Nếu có khó khăn trong đăng nhập có thể xem 14/HD-Dr5: Đăng nhập vào phần mềm).

Bước 1. Vào "All Groups..." để tìm danh sách bệnh viện

Click vào biểu tượng menu góc trên trái, sau đó click vào "All groups..."

Bước 2: Tạo tài khoản mới

Click vào Tạo tài khoản mới

Bước 2: Hoàn thiện các…

more…

Chỉ bệnh viện đã đăng ký/đang sử dụng mới vào được phần mềm tương ứng để xem hướng dẫn và cách triển khai.

Phần mềm có thể được triển khai riêng rẽ hoặc triển khai đồng bộ như các modules, cũng có thể tương tác với các phần mềm hiện có của bệnh viện.

Hoạt động gần đây

Thứ ba, Tháng 6 28

Thứ năm, Tháng 8 13 2020