Dr5-NCKH: Quản lý nguyên cứu khoa học

1. Bám sát Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện:

Thực hiện các tiêu chí trong Chương 10. Nguyên cứu khoa học

Hỗ trợ tối đa các tiểu mục mức 4, 5 của các tiêu chí.

Có danh sách các đề tài tham khảo dựa trên Bộ tiêu chí chất lượng

2. Hỗ trợ người nghiên cứu

Có biểu mẫu để viết đề cương nghiên cứu khoa học trực tiếp. Trong mẫu có ghi chú hướng dẫn cách viết.

Hỗ trợ bệnh viện tạo (các) biểu mẫu riêng cho bệnh viên.

3. Hỗ trợ người quản lý

Bộ phận phụ trách nghiên cứu khoa học có thể:

Chủ đề

Chưa có mục nào.

Tasks

Lọc 
E.g., 22/03/2023
No tasks.

Tài liệu liên quan

Loading widget...
Chưa có
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Hoạt động gần đây

Thứ bảy, Tháng 10 31 2020