1. Đăng nhập phần mềm (đối với người đã có tài khoản)

Truy cập trang chủ:  http://tieuchi.chatluongbenhvien.vn/     

Nhấp chuột trái tại góc trên bên phải người sử dụng chọn Đăng nhập

Nhập tên người dùng vào ô Tên người dùng: Abcd        

Nhập mật khẩu vào ô Mật khẩu: xxxxxxx                      

Chọn Đăng nhập

Hình 1.1 Trang chủ của phần mềm

Hình 1.2 Trang đăng nhập

2. Góp ý Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (Phiên bản 2.0)

Thao tác để góp ý cho Phần, Chương hay Tiểu mục nào, người sử dụng dùng chuột trái chọn vào dòng chữ của Phần, Chương hay Tiểu mục đó, phần mềm sẽ chuyển về trang thông tin chi tiết của nội dung mà người sử dụng đã chọn. Khi đó cần góp ý về vấn đề gì thì người sử dụng có thể đánh hàng chữ góp ý vào ô trống dưới dòng chữ của vấn đề cần góp ý đó (Ví dụ: muốn góp ý về Hướng dẫn thì đánh vào ô trống dưới dòng chữ Góp ý về hướng dẫn, muốn góp ý về Tiêu chí thì đánh vào ô trống dưới dòng chữ Góp ý về tiêu chí).

Hình 2.1 Trang đóng góp ý kiến về Hướng dẫn

Hình 2.2 Trang đóng góp ý kiến về Tiêu chí

Nếu cần thiết người sử dụng có thể chèn thêm hình ảnh minh họa để làm bằng chứng xác thực hơn. Các bước thực hiện cập nhật bằng chứng được hướng dẫn qua hình ảnh bên dưới.

Hình 2.3.1 Bước 1: Chọn hình trong ô vuông nhỏ màu đỏ

Hình 2.3.2 Bước 2: Chọn dòng chữ Duyệt qua

Hình 2.3.3 Bước 3: Chọn dòng chữ Add files

Hình 2.3.4 Bước 4: Chọn hình cần cập nhật và chọn Open

Hình 2.3.5 Bước 5: Chọn chữ Tiếp để chương trình tải ảnh lên phần mềm

Hình 2.3.6 Bước 6: Chọn chữ Lưu để chương trình lưu lại góp ý

Khi có thông báo như hình bên dưới tức là bạn đã thành công