Bước 1. Đăng xuất khỏi phần mềm nếu như bạn đang đăng nhập

Như hình bên dưới được. Bạn có thể bắt đầu đăng ký.

Bước 2. Click vào nút "ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN"

Nút đó có thể thấy trong hình trên hoặc hình dưới, được đánh dấu bằng khoanh tròn.

Click vào nút khoanh tròn dưới đây để thu gọn/ mở rộng menu

Bước 3. Hoàn thành nhập thông tin đăng ký

Việc nhập thông tin làm theo các hướng dẫn ngay chính bên trong của từng ô.

Lưu ý: các đơn vị không hoàn thành đăng ký được thường hay lỗi chỗ "1.6. Cơ quan công tác". Vui lòng nhập một vài từ có trong tên đơn vị và CHỌN MỘT GỢI Ý CÓ SẴN TRONG DANH SÁCH (có ID kèm theo). Nếu không thấy có ID kèm theo sau khi chọn, bạn sẽ thấy thông báo lỗi và không gửi được phiếu đăng ký. Xem hình minh họa bên dưới.

Sau khi chọn đơn vị, bệnh viện chọn sẽ có kèm theo ID phía sau.

Click "Xem trước"  hoặc "Lưu" khi đã hoàn thành xong.

Nếu có lỗi sẽ có các cảnh báo --> Vui lòng sửa lỗi, bổ sung thông tin theo yêu cầu. Sau đó click xem trước đến khi nào xuất hiện nút "Lưu"

Click nút "Lưu" và có thông báo thành công.

Chưa cần bước này:  - Bước 4. Xác nhận email

Đăng nhập vào email đã khai báo trong phiếu Đăng ký.

Kiểm tra trong cả inbox/thư rác/bulk/spam (vì thư tự động thường xuất hiện trong đây).

Làm theo hướng dẫn trong thư tự động gửi từ phần mềm để kích hoạt tài khoản.

Chỉ sau khi xác nhận email, tài khoản mới được mở. Khi đó bạn có thể xem và sửa thông tin đã đăng ký tại đây: http://danhgia.chatluongbenhvien.vn/auditor