CLBV-KSHL: Khảo sát hài lòng

Chủ đề

Chưa có mục nào.

Tasks

Lọc 
E.g., 26/11/2022
No tasks.

Tài liệu liên quan

Loading widget...
Chưa có
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Hoạt động gần đây

Thứ tư, Tháng 9 9 2020

 • Your profile picture
  5:43ch

  Trang này để nhận câu hỏi về nội dung các phiếu Khảo sát hài lòng, không nhận câu hỏi về kỹ thuật!

  Vui lòng ghi rõ câu hỏi về phiếu hỏi Người bệnh NỘI TRÚ, NGOẠI TRÚ hay NHÂN VIÊN Y TẾ nhé.

 • Your profile picture
  5:42ch

  Hiện tại các trình duyệt đang rất khác nhau về phiên bản, loại trình duyệt nên khi in trang Phân tích kết quả có thể không in được hết số biểu đồ (Hình minh họa bên trên).

  Hiện mọi người dùng cách sau để in đẩy đủ báo cáo: kéo nhỏ cửa sổ lại tốt đa và in (Hình minh họa cuối).

  Chúng tôi sẽ sớm khắc phục. Xin lỗi vì sự bất tiện này,

  IN THEO CÁCH THÔNG THƯỜNG

  HÃY THU NHỎ CỬA SỔ TRƯỚC KHI IN

 • Your profile picture
  5:40ch

  1. Ý nghĩa của Mã số phiếu

  Mã số phiếu là do đơn vị tự điền để kiểm soát các phiếu tại bệnh viện. Khi cần đối chiếu có thể tìm thấy bản giấy tương ứng dựa vào mã số phiếu.

  Do đó anh chị không bắt buộc phải nhập.
  2. Cách đặt Mã số phiếu

  Cách đặt mã số phiếu do bệnh viện tự quy định cho phù hợp nhất với mục đich và cách quản lý của bệnh viện. Không bắt buộc phải nhập theo đề xuất bên dưới.

  - Đề xuất theo cấu trúc: [Mã số bệnh viện]-[năm]-[quý]-[Viết tắt của loại phiếu]-[Số thứ tự của phiếu trong đợt khảo sát]
  - Ví dụ trong hình bên dưới, chúng ta nên đặt mã số phiếu là: 60658-16-1-NT-01

  (Bệnh nhân Ngoại trú có thể ghi là 60658-16-1-NGT-01, Nhân viên có thể ghi là: 60658-16-1-NV-01)

  Trong đó:
  + Số 60658: mã bệnh viện, xem trong ô "1. Tên bệnh viện"
  + Số 16: năm 2016
  + Số 1: quý 1
  + Ký tự NT: nội trú
  + Số 01: Số thứ tự phiếu (01 là phiếu đầu tiên)

 • Your profile picture
  5:30ch

  Rất nhiều người hỏi về cách tính kết quả và các chỉ số trong bảng tổng hợp. Nhóm kỹ thuật xin gửi công thức tính theo chỉ đạo của các Bác sĩ trên Bộ Y tế.

  Mọi người có thể đề xuất các chỉ số để nhóm kỹ thuật trình Bộ Y tế và thiết kế cho mọi người. Như vậy mọi người đỡ mất công dùng excel, SPSS để phân tích số liệu thêm.

  1. Tổng điểm TB người dùng chọn từ A->E
  = (Tổng số điểm của tất cả các câu hỏi khảo sát của các phần A, B, C, D, E) / (Tổng số câu hỏi)

  2. Tỷ lệ hài lòng chung: tính trong toàn nhóm A->E
  = (Tổng số câu hỏi có trả lời mức 4 + Tổng số câu hỏi trả lời mức 5) / (Tổng số câu hỏi)

  3. Điểm TB theo từng phần A, B, C, D, E
  = (Tổng số điểm của tất cả các câu hỏi khảo sát trong từng phần tương ứng A, B, C, D, E) / (Tổng số câu hỏi của phần tương ứng)

  4. Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi: Câu G1 trong khảo sát người bệnh nội trú, câu F trong khảo sát người bệnh ngoại trú. Không áp dụng cho khảo sát nhân viên y tế.
  = (Tổng các giá trị) / (Tổng số câu trả lời)

  5. Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại
  5.1. Đối với khảo sát hài lòng người bệnh nội trú: câu G2
  = (Tổng số câu trả lời mức 4 + Tổng số câu trả lời mức 5) / (Tổng số câu trả lời)

  5.2. Đối với khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú: câu G
  = (Tổng số câu trả lời mức 3 + Tổng số câu trả lời mức 4) / (Tổng số câu trả lời)

  6. Chỉ số hài lòng toàn diện

  Tử số = {(Người thứ 1 có toàn bộ các câu trả lời hài lòng ở mức 4 hoặc 5) + (Người thứ 2 có toàn bộ các câu trả lời hài lòng ở mức 4 hoặc 5) + (Người thứ n có toàn bộ các câu trả lời hài lòng ở mức 4 hoặc 5)} x 100

  (Tử số loại trừ những người có trả lời bất kỳ câu nào ở mức 1, 2, 3);

  Mẫu số = Tổng số người được khảo sát.

 • Your profile picture
  5:27ch
  Changes to Body
   
  Công văn Số: 1154/KCB-QLCL V/v thúc đẩy khảo sát hài lòng NB, NVYT và cập nhật thông tin trên hệ thống trực tuyến [1] bên cạnh thúc đẩy việc tiến hành khảo sát hài lòng và dựa vào đó để cải tiến, còn nhắc các đơn vị cập nhật thông tin khoa phòng của mình. *RẤT MONG CÁC ĐƠN VỊ NHANH CHÓNG CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐƠN VỊ CỦA MÌNH ĐỂ NHÓM KỸ THUẬT CẤU HÌNH PHẦN MỀM*
   
  Công văn Số: 1154/KCB-QLCL V/v thúc đẩy khảo sát hài lòng NB, NVYT và cập nhật thông tin trên hệ thống trực tuyến [1] bên cạnh thúc đẩy việc tiến hành khảo sát hài lòng và dựa vào đó để cải tiến, còn nhắc các đơn vị cập nhật thông tin khoa phòng của mình. *RẤT MONG CÁC ĐƠN VỊ NHANH CHÓNG CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐƠN VỊ CỦA MÌNH ĐỂ NHÓM KỸ THUẬT CẤU HÌNH PHẦN MỀM*
   
  Sau khi các đơn vị cập nhật đầy đủ thông tin, nhóm kỹ thuật sẽ cấu hình để có báo cáo theo khoa phòng.
   
  Sau khi các đơn vị cập nhật đầy đủ thông tin, nhóm kỹ thuật sẽ cấu hình để có báo cáo theo khoa phòng.
  -
  Giải pháp hiện tại: Các đơn vị có thể tài file excel toàn bộ phiếu khảo sát của mình (Xem Trích xuất dữ liệu đã nhập ra file excel [Dành cho người nhập phiếu] [2]), sau đó xử lý trên excel. STATA hay các phần mềm thống kê khác.
  +
  Giải pháp hiện tại: Các đơn vị có thể tài file excel toàn bộ phiếu khảo sát của mình (Xem Trích xuất dữ liệu đã nhập ra file excel [Dành cho người nhập phiếu]178/HD-Dr5: Trích xuất dữ liệu đã nhập ra file excel [Dành cho người nhập phiếu] [2]), sau đó xử lý trên excel. STATA hay các phần mềm thống kê khác.
   
   
   
  [1] http://chatluongbenhvien.vn/phan-mem-qlcl-dung-cho-bo-y-te/khao-sat-hai-long
   
  [1] http://chatluongbenhvien.vn/phan-mem-qlcl-dung-cho-bo-y-te/khao-sat-hai-long
  -
  [2] http://chatluongbenhvien.vn/...
  Xem thêm
 • Your profile picture
  5:25ch

  Hiện phần mềm chưa có dữ liệu các khoa phòng của từng bệnh viện trong cả nước nên chưa cài đặt báo cáo tự động trên phần mềm được.

  Công văn Số: 1154/KCB-QLCL V/v thúc đẩy khảo sát hài lòng NB, NVYT và cập nhật thông tin trên hệ thống trực tuyến bên cạnh thúc đẩy việc tiến hành khảo sát hài lòng và dựa vào đó để cải tiến, còn nhắc các đơn vị cập nhật thông tin khoa phòng của mình. RẤT MONG CÁC ĐƠN VỊ NHANH CHÓNG CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐƠN VỊ CỦA MÌNH ĐỂ NHÓM KỸ THUẬT CẤU HÌNH PHẦN MỀM

  Sau khi các đơn vị cập nhật đầy đủ thông tin, nhóm kỹ thuật sẽ cấu hình để có báo cáo theo khoa phòng.

  Giải pháp hiện tại: Các đơn vị có thể tài file excel toàn bộ phiếu khảo sát của mình (Xem Trích xuất dữ liệu đã nhập ra file excel [Dành cho người nhập phiếu]178/HD-Dr5: Trích xuất dữ liệu đã nhập ra file excel [Dành cho người nhập phiếu]), sau đó xử lý trên excel. STATA hay các phần mềm thống kê khác.

 • Your profile picture
  5:24ch

  Kính gửi các bệnh viện,
  Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế sẽ báo cáo hằng tháng kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú của các bệnh viện trên toàn quốc.
  Do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 nên việc khảo sát hài lòng của các bệnh viện trong Quý I, Quý II trên cả nước không được thực hiện đều đặn và có những sai số so với thời gian cùng kỳ năm trước.
  Một số điều chỉnh trên phần mềm để phù hợp với tình hình trên có thể làm thay đổi kết quả khảo sát hài lòng của các bệnh viện:
  1. Thời điểm chốt số liệu hàng háng, hàng quý sẽ dựa trên ngày nhập phiếu (ghi nhận bởi phần mềm) thay vì ngày khảo sát (bệnh viện tự nhập). Khoảng thời gian tính là ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của tháng.
  2. Phần mềm hỗ trợ xuất dữ liệu của các bệnh viện tính từ ngày 01/06/2020 (thời điểm điều chỉnh cách chọn mốc thời gian).
  Cục QLKCB hoan nghênh các bệnh viện đã tích cực triển khai khảo sát hài lòng trong thời gian qua. Kính đề nghị các bệnh viện khảo sát khoa học, khách quan, đều đặn hàng tháng và nhập phiếu ngay khi khảo sát để đảm bảo kết quả được phân tích tự động một cách chính xác.
  Cục QLKCB sẽ có thông báo chính thức cho các Sở Y tế và bệnh viện.
  Trân trọng kính báo.

 • Your profile picture
  5:22ch

  Bạn không có quyền xóa phiếu đã nhập. Tuy nhiên hãy sửa nó thành phiếu mới với nội dung mới - đúng mà bạn có. Hướng dẫn như bên dưới.

  Nếu vẫn muốn xóa, bạn có thể sửa ngày khảo sát là 1 ngày nào đó trong tương lai 2050 chẳng hạn :) để phần mềm tự loại bỏ khỏi mẫu nghiên cứu.

  Chúng tôi không cho xóa để đảm bảo dữ liệu được theo dõi và kiểm soát tốt hơn!

  -----

  Bước 1. Vào phiếu khảo sát mà mình muốn xem, sửa kết quả

  Bước 2. Click vào "Xem nhanh danh sách phiếu bạn đã gửi"

  Bước 3. Tại cột Thao tác, click vào nút Sửa ở phiếu khảo sát nào mà bạn muốn sửa

  Bước 4. Sửa các nội dung

  Bước 5: Lưu lại để hoàn tất việc sửa phiếu

  Sau khi lưu, hiển thị ra thông báo Submission updated như hình dưới mới đảm bảo thay đổi được lưu thành công.

 • Your profile picture
  5:20ch

  CÁCH 1: XUẤT TOÀN BỘ PHIẾU ĐÃ NHẬP

  - Bước 1. Vào phiếu khảo sát mà mình muốn xuất dữ liệu

  - Bước 2. Click vào "Xuất dữ liệu" trong dòng "Bạn đã nhập khảo sát này. Xem danh sách phiếu bạn đã gửi. Hoặc bạn có thể Xuất dữ liệu dưới dạng file excel để import vào các phần mềm thống kê."

  Phần mềm sẽ tự download dữ liệu về máy.

  CÁCH 2: XUẤT CÁC PHIẾU KHẢO SÁT THEO THỜI GIAN

  - Bước 1: Chọn loại phiếu khảo sát muốn xuất

  Bước 2: Click vào nút Xem nhanh danh sách phiếu bạn đã gửi

  Bước 3: Tiến hành chọn khoảng thời gian nhập phiếu và bấm Áp dụng

  - Bước 4: Sau khi lọc, kéo xuống dưới cùng, chọn nút Xls để tiến hành xuất ra file excel các phiếu đã lọc