Để phần mềm kiểm tra có thể cập nhập điểm khảo sát hài lòng, các bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Thực hiện khảo sát trên phần mềm khảo sát hài lòng

Trường hợp 1: Nếu bệnh viện thực hiện khảo sát mới

- Ở mục Thông tin phiếu, tại ô Kiểu khảo sát, chọn Do đoàn kiểm tra nội bộ thực hiện

- Các thông tin khác vẫn tiến hành nhập như bình thường

Trường hợp 2: Nếu bệnh viện đã thực hiện khảo sát trước đó

- Nếu bệnh viện đã thực hiện khảo sát trước đó, vui lòng tiến hành sửa phiếu (Cách sửa phiếu có thể xem ở hướng dẫn này: http://chatluongbenhvien.vn/phan-mem-qlcl-dung-cho-bo-y-te/khao-sat-hai-long/xem-sua-xoa-phieu-khao-sat-da-nhap-danh-cho-nguoi ).

- Sau khi vào trang để sửa phiếu, tại ô Kiểu khảo sát, chọn Do đoàn kiểm tra nội bộ thực hiện

- Sau đó Lưu lại phiếu đã sửa.

- Bước 2: Sau khi đã nhập hoặc sửa phiếu KSHL xong, ta quay về phần mềm kiểm tra, chọn nhập điểm phần A

- Bước 3: Sau khi vào mục nhập điểm phần A, kéo xuống phía dưới, bấm vào nút Sau khi đã nhập đủ số phiếu KSHL --> Click để tính điểm! để phần mềm tiến hành cập nhập điểm từ trang Khảo sát hài lòng, sau đó bấm Lưu để hoàn tất việc cập nhập điểm KSHL (*Lưu ý: Sau khi nhập hoặc sửa phiếu, vui lòng chờ khoảng 10 phút rồi cập nhập điểm.)

- Bước 4: Sau khi Lưu, về lại bảng tổng hợp chấm điểm, bấm Lưu lại 1 lần nữa để phần mềm tiến hành tính tổng điểm của cả 3 phần A,B,C.