CLBV-HDTC: Hướng Dẫn Tiêu Chí

Chủ đề

Chưa có mục nào.

Tasks

Lọc 
E.g., 25/06/2022
No tasks.

Tài liệu liên quan

Loading widget...
Chưa có
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Hoạt động gần đây

Thứ năm, Tháng 9 10 2020

 • Your profile picture
  11:16sa

  1. Đăng nhập phần mềm (đối với người đã có tài khoản)

  Truy cập trang chủ:  http://tieuchi.chatluongbenhvien.vn/     

  Nhấp chuột trái tại góc trên bên phải người sử dụng chọn Đăng nhập

  Nhập tên người dùng vào ô Tên người dùng: Abcd        

  Nhập mật khẩu vào ô Mật khẩu: xxxxxxx                      

  Chọn Đăng nhập

  Hình 1.1 Trang chủ của phần mềm       

  Hình 1.2 Trang đăng nhập

  2. Tra cứu Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (Phiên bản 2.0)

  2.1. Trang tra cứu chung

  Trước khi vào trang tra cứu ta dùng chuột trái chọn vào dòng chữ Tra cứu và Góp ý Bộ tiêu chí 

  Hình 2.1a Trang tra cứu thông tin Bộ tiêu chí

  Để tra cứu một thông tin nào đó trong bộ tiêu chí ta dùng bộ lọc đã được thiết kế trong phần mềm ở ô Mã số (ví dụ: cần lọc Phần, Chương, hay Tiểu mục nào ta chỉ cần đánh mã số của mục đó vào ô Mã số và chọn dòng chữ Áp dụng, khi đó chương trình sẽ hiện lên những thông tin đáp ứng với yêu cầu lọc ở ô Mã số).

  Hình 2.1b Bộ lọc của trang tra cứu Bộ tiêu chí

  2.2. Trang tra cứu khi đang xem, góp ý từng mục

  Thao tác để tra cứu thông tin chi tiết của một Phần, một Chương hay một Tiểu mục cụ thể nào đó, ta dùng chuột trái chọn vào dòng chữ của Phần, Chương hay Tiểu mục, phần mềm sẽ chuyển về trang thông tin chi tiết của nội dung ta đã chọn....

  Xem thêm
 • Your profile picture
  11:15sa

  1. Đăng nhập phần mềm (đối với người đã có tài khoản)

  Truy cập trang chủ:  http://tieuchi.chatluongbenhvien.vn/     

  Nhấp chuột trái tại góc trên bên phải người sử dụng chọn Đăng nhập

  Nhập tên người dùng vào ô Tên người dùng: Abcd        

  Nhập mật khẩu vào ô Mật khẩu: xxxxxxx                      

  Chọn Đăng nhập

  Hình 1.1 Trang chủ của phần mềm

  Hình 1.2 Trang đăng nhập

  2. Góp ý Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (Phiên bản 2.0)

  Thao tác để góp ý cho Phần, Chương hay Tiểu mục nào, người sử dụng dùng chuột trái chọn vào dòng chữ của Phần, Chương hay Tiểu mục đó, phần mềm sẽ chuyển về trang thông tin chi tiết của nội dung mà người sử dụng đã chọn. Khi đó cần góp ý về vấn đề gì thì người sử dụng có thể đánh hàng chữ góp ý vào ô trống dưới dòng chữ của vấn đề cần góp ý đó (Ví dụ: muốn góp ý về Hướng dẫn thì đánh vào ô trống dưới dòng chữ Góp ý về hướng dẫn, muốn góp ý về Tiêu chí thì đánh vào ô trống dưới dòng chữ Góp ý về tiêu chí).

  Hình 2.1 Trang đóng góp ý kiến về Hướng dẫn

  Hình 2.2 Trang đóng góp ý kiến về Tiêu chí

  Nếu cần thiết người sử dụng có thể chèn thêm hình ảnh minh họa để làm bằng chứng xác thực hơn. Các bước thực hiện cập nhật bằng chứng được hướng dẫn qua hình ảnh bên dưới.

  ...

  Xem thêm